https://www.traditionrolex.com/27 Regulamin gry - Paintball Radom

PAINTBALL DLA FIRM

Organizujemy imprezy integracyjne dla firm z pełnym cateringiem i dojazdem busami na pole do gry.

Więcej

KAWALERSKIE / PANIEŃSKIE

Bardzo popularnym sposobem na spędzenie wieczoru kawalerskiego/panieńskiego jest paintball.

Więcej

PAINTBALL DLA SZKÓŁ

Organizujemy integracyjne rozgrywki paintball dla klas wraz z ogniskiem. Transport busami ze szkoły i po skończonej imprezie do szkoły GRATIS!!!

Więcej

Regulamin gry

1.    Strzelanie z broni pneumatycznej(karabinek paintballowy zwany dalej markerem) może odbywać się tylko w wyznaczonym terenie, zwanym dalej „polem gry”.
2.    Nie istnieje ścisła granica wieku. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemną zgodę opiekunów na udział w zabawie.
3.    Prawo gry maja osoby niebędące pod wpływem alkoholu, ani innych środków odurzających.
4.    W polu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania bez maski ochronnej, ponieważ trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie.
5.    Poza polem broń musi być w stanie zabezpieczonym i lufą skierowana do ziemi.
6.    Zabrania się strzelać w przeciwnika z odległości mniejszej niż 5 metrów. Zmiany
w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
7.    Walka wręcz jest zabroniona.
8.    Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
? Trafienia środkiem przeznaczonym do paintball, pozostawiającym ślad farby.
? Własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta.
9.    Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą rękę trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki.
10.    Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie. Osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
11.    Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry
i postronne.
12.    Zabrania się kierowania ognia poza obręb pola gry.
13.    W razie stwierdzenia, że uczestnik gry zdjął maskę należy natychmiast przerwać ogień i powiadomić obsługę.
14.    Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.
15.    Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi. Gramy tylko kulkami organizatora.
16.    W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi.
17.    W przypadku zawinionego uszkodzenia broni lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.
18.    W przypadku stwierdzenia przez obsługę nie stosowania się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, uczestnik może zostać wycofany z gry, bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki.
19.    Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball,
w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.

https://www.traditionrolex.com/27